Meediapädevusi arendavad tegevused

Kõikide ideede autorid on Tartu Ülikooli kursuse “Meediaõpetus” (SVUH.00.044) tudengid

Lapsed

9 ideed

Eakad

10 ideed

Kogukond

20 ideed

Täiskasvanud

15 ideed

Teismelised

9 ideed