Tartu Ülikooli täiendkoolitus “Mängupõhine digi- ja meediapädevuste õpe esimeses kooliastmes (grupikoolitus)”

Koolitusest

Tartu Ülikooli täiendkoolituse eesmärk on anda osalejatele kaasajastatud teadmised I kooliastme õpilaste meediakasutusest ja peamistest internetiohtudest. Osalejad õpivad, millele nooremale eagrupile meediapädevusi õpetades keskenduda ja kuidas meediaõpetust mängustada viisil, mis arvestab nii ajakohastatud riiklikus õppekavas seatud eesmärkide kui mängus osalejate motivatsiooni tekitamise ja säilitamise olulisusega. Kõik koolitusel õpetatavad meetodid on mõeldud kasutamiseks füüsilises ruumis ilma ühegi ekraanita, st me ei loo e-materjale. Kursuse lõpuks on osalejatel mängupõhise meediaõpetuse tunni läbiviimise kogemus.

Sihtgrupp: Esimese kooliastme õpetajad, haridustehnoloogid, raamatukoguhoidjad, eripedagoogid, psühholoogid, õppenõustajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid.

Maht: 13 tundi, millest kolm toimub tellijaga kokkuleppel koolimajas ja ülejäänud 10 tundi on mõeldud ühe mängulise tegevuse läbiviimiseks ning endale sobiva meediumi vahendusel kogemuse üle reflekteerimiseks.

Koolitustasu: 1000€ (KM ei lisandu).

Koolituse koht: kokkuleppel tellijaga koolides üle Eesti.

Koolituse aeg: koolitust saab tellida aastaringselt.

Väljastatav dokument: tunnistus.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu:

 • on saanud värske teaduspõhise info laste internetikasutuse kohta.
 • on saanud ülevaate põhilistest hoiakutest, oskustest ja teadmistest, mida on vaja laste digi- ja meediapädevuste arendamisel.
 • teab, millistest komponentidest koosnevad peamised digi-, meedia- ja infopädevuste ning veebiriskide teoreetilised raamistused
 • analüüsib 4k-riskimudeli järgi valminud mänge ning näeb võimalusi olemasolevate/tuttavate mängustruktuuride kohandamiseks digi, meedia- ja infopädevuste arendamiseks
 • katsetab praktiliselt vähemalt üht mängulist lähenemist ning reflekteerib selle üle endale sobiva meediumi vahendusel

Koolituse sisu

 • Esmalt antakse ülevaade laste internetikasutusest, riskidest ja võimalustest. Tutvustatakse 4K-veebiriskide ja Soome Haridusliidu mängupõhise õppe kasutajakogemuse mudeleid. Analüüsitakse digi- ja meediapädevusi arendavaid mänge.
 • Kursuse teises pooles disainivad osalejad gruppides nelja laste internetikogemusi käsitleva stsenaariumi põhjal mängulisi tegevusi, mis oleksid abiks laste internetikasutusega seotud probleemide ennetamisel.        
 • Kursuse iseseisvas osas viivad osalejad õpilastega läbi ühe mängulise tegevuse ning reflekteerivad selle üle endale sobiva meediumi vahendusel.
 • Koolituse lõpus saavad osalejad 15+ mängujuhist, mida iseseisvalt meediaõpetuse tunni läbiviimisel inspiratsiooni või juhisena kasutada.

Tagasiside osalejatelt

Mida uut teada said? Millised olid koolituselt saadud peamised õppetunnid?

 • Emotsionaalses mõttes sain teada, kui vähe ma tegelikult tean 🙂 Olen vist kiviajast pärit. Sain teada, kui kaitsetud võivad olla/on meie lapsed ja noored internetiavarustes ringi tuulates. Sain teadlikuks suurest hulgast huvitavast materjalist, mis aitaksid kasvõi algelist õppematerjali(mängu) luua.
 • Arvasin, et tean laste-noorte kohta üht-teist, aga tegelikult on veel palju, mida nende kohta ei tea. Mängud võiks üles ehitada selliselt, et laps saaks kaasa rääkida, oma panuse anda. Sain palju kasulikke nippe, meetodeid ning allikaid. Meeldib ka see, et saan tutvuda ja kasutada juba loodud mänge, mille põhjal enda omad kujundada.
 • Sain häid mõtteid ja nippe mängude loomiseks, kasulikke linke, teadmisi laste lemmikkeskkondade kohta.
 • Väga palju sain teada, eriti noorema põlvkonna jaoks “päris” maailma kohta. Õppetunniks on, kui oluliseks on saanud lapsevanema roll ja vanemlik eeskuju.

Mis jäi selgusetuks? Mida sooviksid veel teada?

 • Sain vastused kõigele, millele mõttes vastuseid tahtsin saada. Nüüd oleks vaja hakata materjaliga veel tutvuma ja katsetama! 🙂
 • Tegelikult see kolm tundi oli väga sisukas, aga lõpuks väsitav ja infot oli ülikülluslikult.
 • Sain koolitusel oma küsimustele vastused. Nüüd tuleb ise katsetada: siis tekib ehk jälle uusi küsimusi. 🙂
 • Oh, teada sai nii palju, et katsuks nüüd natuke kõigel selgineda ja talletuda.

Muid kommentaare, küsimusi:

 • Inger on VÄGA hea koolitaja juba seetõttu, et tajub hästi auditooriumi ja oskab kohe ümber orienteeruda. Hea energiasüsti sai pealekauba.
 • Fenomenaalne, kuidas meie koolitajal tuleb mänge nagu varrukast. Tore on olla oma ala fanaatiku koolitusel 🙂
 • Aitäh imetoreda koolituspäeva eest! Rõõm on vaadata koolitajat/õpetajat, kellel silm särab ja keda ennast väga sütitab see, mida ta teeb!
 • Aitäh! Oled särav ja inspireeriv esineja! Mul on väga hea meel, et sain võimaluse koolitusel osaleda. Edu!
artu Ülikooli täiendkoolituse eesmärk on anda osalejatele kaasajastatud teadmised I kooliastme õpilaste meediakasutusest ja peamistest internetiohtudest. Osalejad õpivad, millele nooremale eagrupile meediapädevusi õpetades keskenduda ja kuidas meediaõpetust mängustada viisil, mis arvestab nii ajakohastatud riiklikus õppekavas seatud eesmärkide kui mängus osalejate motivatsiooni tekitamise ja säilitamise olulisusega. Kõik koolitusel õpetatavad meetodid on mõeldud kasutamiseks füüsilises ruumis ilma ühegi ekraanita, st me ei loo e-materjale. Kursuse lõpuks on osalejatel mängupõhise meediaõpetuse tunni läbiviimise kogemus.
Koolitaja Inger Klesment

Hariduslik taust:

 • Lõpetasin 2023. aastal Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistriõpingud cum laude.
 • Lõputöö keskendus digi- ja meediapädevusi arendavate mängude loomisele ja testimisele, kaasates üle 3000 esimese kooliastme lapse kaheksas Eesti maakonnas. Selle töö eest pälvisin komisjonilt hinde A.
 • Töö kirjutamist toetas Haridus- ja Noorteameti noori ja noortevaldkonda uurivatele magistrantidele suunatud stipendiumikonkursi „Uuri Noorte Heaks“ stipendiaadiks osutumine.

Töised tegemised:

 • Olen Tartu Ülikoolis õppeaine “Sotsiaalsed digipädevused” assistent ning 2024. aastast õppeaine “Meediaõpetus” vastutav õppejõud. Lisaks annan koos meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengeliga õppeainet “Meediapädevuste mänguline arendamine”.
 • Viin regulaarselt läbi meediaõpetuse mängustamise koolitusi erinevatele sihtrühmadele, sealhulgas noorsootöötajatele, raamatukoguhoidjatele, sotsiaalpedagoogidele ja lasteaiaõpetajatele.
 • Töötan Tartu Ülikooli juhitud Balti Infohäirete Sekkekeskuses kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialistina.

Saavutused:

Isiklik motivatsioon: Kolme lapse emana on minu fookus aga noorema eagrupi meediapädevuste arendamisel, sest nähes, millise kiirusega digitehnoloogia ja meediamaastik areneb, olen veendunud, et lastelt seadmete ära võtmise ja interneti keelamise asemel peaks neile õpetama, kuidas muutuvas (nuti)maailmas kohaneda, riske ära tunda ja nendega hakkama saada.

 

Kontakt

+372 53448655

inger@lasteaeg.ee

Leia meid instagramist