Mängude kaudu internetis suhtlemisest rääkimine

Väga sageli toovad lastega töötavad spetsialistid internetiga seotud probleemidest esile laste omavahelisi sassis suhteid, mis võivad olla põhjustatud üksteise valesti mõistmisest, aga teinekord tuleb ette ka lauskiusamist.

Teiste internetiturvalisust käsitlevate mängude seas on võimalik panna lapsi mõtlema, milline võib olla internetis öeldud sõnade mõju. Näiteks saab internetivestluste analüüsimise kaudu õpetada ära tundma manipulatsiooni, liigse intensiivsuse, sabotaaži, alavääristamise, süütunde tekitamise ning teistest sõpradest eemal hoidmise märke.

Mängu käik:

  1. Iga laps ühe rõnga/paberi, neli sõbraliku vestlusega kaarti ja neli ebatervet suhet illustreerivat kaarti.
  2. Iga laps peab individuaalselt tegutsedes asetama rõnga sisse/paberile need kaardid, mille vestlus tema silmis on sõbralik ja milles ta hea meelega üks osapool sooviks olla.
  3. Pärast seda, kui kõik lapsed on saanud omaette mõelda ja otsustada, arutletakse suuremas ringis internetis öeldud sõnade mõju üle.

Mängu PDF versiooni ostmine

👉 Komplektis seitse erinevat sõbraliku vestlusega kaarti ja 12 negatiivset, mille juures on õpetajale selgitus, millise toksilise käitumise näide see täpsemalt on.

👉 Printimismaterjali hind: 3€.

👉 Ostmiseks kirjutage inger@lasteaeg.ee

Üksteist austavate sõprade vestlused

Printimismaterjali ostmine

+372 53448655

inger@lasteaeg.ee

Leia meid instagramist